ZESPÓŁ

r.pr. Beata Truszkowska

Radca prawny z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, w którym stroną są banki lub instytucje finansowe w tym w szczególności z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych kursem waluty obcej. Z sukcesem prowadzi sprawy dotyczące kredytów udzielonych we franku szwajcarskim jak i euro. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z udziałem Deutsche Bank Polska S.A. i Fortis Bank S.A.

r.pr. Joanna Hamera

Radca prawny z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista z dziedziny kredytów indeksowanych i denominowanych kursem waluty obcej od 2016 r. Na koncie ma wiele wygranych spraw z zakresu kredytów frankowych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych na rzecz kredytobiorców, w tym z zakresu kredytów denominowanych z kursem „negocjowanym”. Podejmuje się również spraw nietypowych, budzących wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie. Prowadzi sprawy frankowe również na rzecz przedsiębiorców.

r.pr. Maciej Hamera

Radca prawny z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista w obsłudze prawnej dużych spółek i międzynarodowych koncernów, w tym w zakresie wsparcia projektów z zakresu IT. Specjalizuje się w również w prowadzeniu spraw gospodarczych oraz sporów sądowych z zakresu kredytów frankowych. Na koncie ma wiele wygranych spraw z zakresu sporów gospodarczych, spraw o polisolokaty oraz od 2017 r. spraw dot. kredytów frankowych. Prywatnie pasjonat wielu dziedzin sportu, a w szczególności podróży rowerem po Polsce.