SPRAWY CYWILNE

  • posiadamy specjalnie dedykowany zespół do spraw rozwodowych i o separację;
  • doradztwo w zakresie podziału majątku
  • prowadzimy sprawy z umów cywilnoprawnych;
  • odzyskujemy należności z faktur;
  • reprezentujemy poszkodowanych w sprawach odszkodowawczych;
  • obrona przed niesłuszną windykacją;