ZAKRES USŁUG

Usługi w zakresie spraw sądowych przeciwko podmiotom z sektora prawa bankowego, finansowego i rynków kapitałowych, a w szczególności:

 • spory sądowe dotyczące kredytów indeksowanych;
 • spory sądowe dotyczące kredytów denominowanych;
 • spory sądowe dotyczące kredytów denominowanych z kursem „negocjowanym”;
 • spory sądowe dotyczące pożyczek indeksowanych;
 • spory sądowe dotyczące ubezpieczeń okołokredytowych;
 • spory sądowe dotyczące polisolokat;
 • obrona przed niesłuszną windykacją prowadzoną przez Banki;
 • prowadzimy sprawy o kredyty w CHF i Euro;

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych:

 • bieżące doradztwo prawne podmiotów gospodarczych (w szczególności z branży handlowej oraz beauty);
 • doradztwo w zakresie prawa pracy;
 • obsługę w zakresie umów handlowych;
 • prowadzenie sporów sądowych na rzecz podmiotów gospodarczych;

Sprawy cywilne:

 • posiadamy specjalnie dedykowany zespół do spraw rozwodowych i o separację;
 • doradztwo w zakresie podziału majątku
 • prowadzimy sprawy z umów cywilnoprawnych;
 • odzyskujemy należności z faktur;
 • reprezentujemy poszkodowanych w sprawach odszkodowawczych;
 • obrona przed niesłuszną windykacją;