r.pr. Beata Truszkowska

Radca prawny z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, w którym stroną są banki lub instytucje finansowe w tym w szczególności z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych kursem waluty obcej. Z sukcesem prowadzi sprawy dotyczące kredytów udzielonych we franku szwajcarskim jak i euro. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z udziałem Deutsche Bank Polska S.A. i Fortis Bank S.A.
Jest specjalistą z zakresu prawa rodzinnego. Od wielu lat prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego – w tym sprawy o rozwód i podział majątku.

r.pr. Joanna Hamera

Radca prawny z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista z dziedziny kredytów indeksowanych i denominowanych kursem waluty obcej od 2016 r. Na koncie ma wiele wygranych spraw z zakresu kredytów frankowych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych na rzecz kredytobiorców, w tym z zakresu kredytów denominowanych z kursem „negocjowanym”. Podejmuje się również spraw nietypowych, budzących wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie. Prowadzi sprawy frankowe również na rzecz przedsiębiorców.

r.pr. Maciej Hamera

Radca prawny z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista w obsłudze prawnej dużych spółek i międzynarodowych koncernów, w tym w zakresie prawnych aspektów projektów z zakresu IT. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych w tzw. sprawach frankowych oraz dotyczących polisolokat. Na koncie ma wiele wygranych spraw z zakresu sporów gospodarczych.

lat na rynku

Korzystnych wyroków w sprawach p-ko instytucjom finansowym

Lat doświadczenia w sprawach frankowych